geneZation

Fejlődj tudatosan, a megszokott kereteken túl!

Adatkezelési Tájékoztató

Co-tré-ner Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelt figyelmet fordít arra hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regualtion) továbbiakban: GDPR Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Co-tré-ner Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amellyel partnerei és megrendelői személyes adatait biztonságosan, a GDPR rendelete által előírt módon kezelje.
A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák.
A Tájékoztató tárgyi hatálya az Adatfeldolgozó összes digitális és papíralapú adatkezelő rendszereire terjed ki.

Részletesen a PDF ikonra kattintva olvashatsz:

Copyright 2021 geneZation.hu  – web: Szöllősi Tamás Iratkozz fel és ezentúl te is rendszeresen megkapod a Z generációsokról szóló írásainkat, híreinket!